Disneyland 1972 Love the old s
123kongaz2.Tk

Đang xem : 1
Lượt xem : 6238
Hack ẩn ứng dụng bằng Phoenix
1/ Down file ppu của máy về trong trang nàyPhoenix 2010
2/ Bật Phoenix lên, -> File / Scan product -> Product / Product Profile -> Cái bảng hiện lên, Bạn nhấn Browse đến cái file ppu mới down khi nãy -> nhần Active -> Ở dòng JAVA JCK support mặc định là JAVA TCK Off thì giờ bạn chọn là JAVA TCK-on (JSR75 R&W) -> nhấn write (nhấn vài cái cho nó chắc ) - > nhấn read -> Ở dòng JAVA JCK support mặc định là JAVA TCK Off thì giờ bạn chọn là JAVA TCK-on (JSR75 R&W) -> nhấn write (nhấn vài cái cho nó chắc ) -> sau đó ấn read.
3/ Giờ tới chỉnh file .jar: Bạn dùng OxyCube Download cái ứng dụng muốn cho thu nhỏ về pc của mình, rồi dùng winrar mở file ứng dụng đó lên -> vào META- INF -> MANIFEST.MF -> thêm dòng Nokia-MIDlet-no-exit: true này vào cuối. -> tắt của sổ đó -> winrar sẽ hỏi bạn có muốn chỉnh sửa k? bạn chọn yes -> Copy chương trình .jar vừa edit vào điện thoại và thưởng thức.